ÅTERVINNING AV FÖRBRUKADE BATTERIER

Vad gör du av ditt gamla batteri?

"De värsta jag hört, var lantbrukaren som blev erbjuden några tior per batteri, från ”kringresande”. Några dagar senare, så hittade han ett stort antal batterier några kilometer hemifrån. Sönderslagna och ren plockade ifrån blyet. Godbitarna (blyet) tog de kringresande hand om, resten överläts åt vår fina natur."
- Gunnar Hulth

Hos oss lämnar du dina förbrukade batterier. Vi i vår tur, lämnar dessa hos företag som tar hand om batteriets olika produkter på ett tryggt och korrekt sätt.